Nasjonalt bålforbud

Stort sett uten unntak blir det gjerne tørt om våren og sommeren, og faren for skog- og lyngbranner øker betydelig i disse årstidene. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild, bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

I perioden med det generelle bålforbudet har du lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen, på stranden og i din egen hage i god avstand fra skog og vegetasjon.

Tilrettelagte bålplasser i Lunner kommune

Du finner tilrettelagte bålplasser

  • ved Avalsjøoset (mot Skjerva)
  • ved Brovoll.
  • ved badeplassen på Svea

Det er ikke tilrettelagte bålplasser ved Store Skillingen.

Følg med på informasjon fra brann og redning

I perioder med tørt vær kan det bli innført et totalt bålforbud. I Lunner kommune har vi hatt et slikt forbud store deler av juni. Lunner og Gran Brann og redning opphevet dette forbudet natt til 5. juli. 

Hvis det skulle komme en ny, tørr periode kan bålforbudet bli innført igjen. Da legger vi ut informasjon om dette på kommunens hjemmeside og i sosiale medier.