Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Natur, miljø og klima

"Grønne Lunner - på lag med naturen" er ett av hovedområdene i Lunner kommunes samfunnsplan, som er laget med bakgrunn i FNs bærekraftmål. Lunner kommune skal 

  • være en bærekraftig kommune med miljøbevisste innbyggere som har kunnskap og mulighet til å ta miljøvennlige valg
  • ha reduserte klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål
  • ta vare på de særpregene som kjennetegner Lunner, med kulturminner, kulturlandskap og nærhet til naturen
  • sikre forsvarlig bruk av naturen
Skogsområde. Utmark crop.png

Aktuelt

Nærbilde av en labrador

Har du hund? Hold den i bånd!

Snømengdene gir utfordringer for rådyr og annet hjortevilt. Da er det viktig at vi mennesker og våre firebeinte venner tar ekstra hensyn.
Vinterlandskap med skilt som viser naturreservatet Skotjernfjell og Snellingsrøysene

Nå er det ni naturreservater i Lunner

Med to nye naturreservater, Tullebrennhaugen og Fjellsjøhøgda, inn på lista, er det nå ni områder i Lunner kommune som er naturreservater.