Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

På NAV sine nettsider finner du blant annet:

  • veiledning til tjenestene du trenger
  • skjemaer og søknader

Hvis du har behov for et møte med oss, ta kontakt via Ditt NAV, Chatbot, eller NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller akuttbolig? Se telefonnumer under kontaktinformasjon.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.

Slik søker du sosialhjelp

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Lunner kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Her er tjenestene du kan søke om digitalt, og mer informasjon om disse:

Opplysning, råd og veiledning etter Lov om sosiale tjenester
Økonomisk sosialhjelp

Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du sende inn papirskjema i post. Dette finner du her under avsnittet som heter skjema.

Andre tjenester finner du under Lenker.

Individuell jobbstøtte (IPS)

I IPS Hadeland tilbyr vi individuell jobbstøtte til deg som mottar tjenesten og som ønsker å delta i arbeidslivet i ordinært, lønnet arbeid. Dette tilbudet gir tett individuell oppfølging til deg som har et mer omfattende og sammensatt støttebehov for å kunne få og beholde en jobb. IPS er et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten. Å delta i arbeidslivet er en del av behandlingen.

IPS ung

IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30, som har det vanskelig psykisk og trenger hjelp til å komme deg tilbake til jobb eller utdanning. IPS ung er et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.

IPS Hadeland holder til i samme lokaler som NAV Hadeland, Storgata 16 Gran.

Bostøtte

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken gjør vedtak, men det er NAV Hadeland som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

På Husbankens hjemmesider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren

Slik søker du

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. i påfølgende måned. Slik søker du! 

Hvis du ikke kan søke elektronisk, sender du papirsøknad til:
NAV Hadeland
Postboks 220
2711 Gran.  

Trenger du mer informasjon? 

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider, eller du kan henvende deg til  NAV Hadeland.