Visma Flyt skole er kommunens skoleadministrative system. Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser og permisjonssøknader.

Appen Visma Min skole er kommunikasjonskanalen for foresatte mellom hjem og skole. Her kan du som foresatt blant annet sende meldinger til de ansatte ved skolen, melde fravær og svare på spørreskjemaer fra skolen. Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevkortet i Visma Flyt Skole. 

Visma foresattportal fungerer sammen med appen Visma Flyt skole, og her kan foresatte søke om permisjon, SFO-plass eller redusert betaling. Her kan foresatt også svare på digitale spørreskjemaer, se vurderinger og karakterer og se dokumenter og ressurser knyttet til barnet. Foresattportalen benytter innlogging med BankID fra denne siden: https://foresatt.visma.no/

Teams og M365
Alle elevene i Lunner får tilgang til Microsoft Teams og lisens til M365 med blant annet Word, Excel, Power Point, OneNote og OneDrive. For hjelp med innlogging, se dokumentene under.

Sikkerhet
Alle PCer er krypterte, tvinges til de siste oppdateringene fra Windows og har oppdatert brannmur og antivirus. PCene har aktivert webfilter mot vold, gambling, pornografisk innhold m.m., både ved bruk hjemme og på skolen. Ingne av elev-PCene har administratorrettigheter, og innstillinger og programmer settes av Lunner kommunes IKT-avdeling.

IKT-reglement
Alle elever som benytter seg av Lunner kommunes IKT-utstyr må godta IKT-reglementet til skolene.

 

Jeg får feilmelding ved innlogging i appen Min skole, hva gjør jeg?

Slett appen fra telefonen din. Pass deretter på å oppdatere telefonen til siste versjon av operativsystemet. Vær obs på at det kan være flere oppdateringer dersom du ikke har gjort dette på en stund. Legg så inn appen på nytt og logg inn.

Hvis dette ikke fungerer gi beskjed til kontaktlærer, som kan sette deg i kontakt med en av IKT-koordinatorene.

Barnet mitt får ikke logget inn i Teams eller M365, hva gjør jeg?

Følg instruksjonene i brukerveiledningen som du finner her.

Dersom du fortsatt ikke får logget inn er det gode muligheter for at brukerkontoen er låst. Ta kontakt med kontaktlærer som kan sette et nytt passord, noe som også vil låse opp brukerkontoen.

Barnet mitt får ikke logget inn på PCen, hva gjør jeg?

Hvis du ikke får logget inn er det gode muligheter for at brukerkontoen er låst. Ta kontakt med kontaktlærer som kan sette et nytt passord, noe som også vil låse opp brukerkontoen. Innlogging vil da sannsynligvis fungere i løpet av et par minutter.