Solheimstorget, Lunner

Arbeid med nye vann- og avløpsledninger pågår. Arbeider starter opp igjen i november/desember 2023. 

Riksveg 4 - Statens vegvesen

Statens vegvesen bygger ut riksveg 4 fra Roa til Lygnabakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 4,3 milliarder kroner for til sammen 26 kilometer ny veg. På nettsidene til Statens vegvesen ser du kartet som viser vedtatte og planlagte utbyggingsprosjekter på strekningen Roa-Lygnebakken på Hadeland. 

På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om vegbyggingen.

Mandag 23. oktober starter arbeidet med å grave vann- og avløpsledninger over parkeringsplassen ved Lunner rådhus og til parkeringsplassen på Lunner ungdomsskole. 
Ved ungdomsskolen skal det bygges ny trykkreduseringsstasjon.

Kart som viser graving ved rådhuset og ungdomsskolen