Oversikt over lokalene finner du på denne nettsiden, eller du kan se dem  i Bookup for leie av lokaler.Trenger du hjelp til hvordan du skal legge inn ønsket leietidspunkt, kan du lese denne veiledningen for hvordan du registrerer leien (pdf). 

Dokumentene ordensregler for Bergosenteret og Harestua aktivitetshus, branninstruks, veiledning og priser finner du lenger ned på siden.

Sesongleie

Sesongleie blir publisert årlig hver vår, hvor lag og foreninger kan legge inn ønsket leie for det kommende skoleåret.

Bestill lokale

I tillegg til lokalene nedenfor, kan du leie rom på rådhuset eller i barnehager og SFO. Ta kontakt med den enkelte styrer i barnehagene, SFO-ledere eller Servicetorget avhengig av hvor du ønsker å leie.

Logo - BookUp