UngHadeland legger til rette for fritids- og ferieaktiviteter, og jobber med forebyggende og helsefremmende ungdomsprosjekter. UngHadeland legger også til rette for større og mindre arrangementer i egen regi og samarbeider med frivillige lag og foreninger om aktiviteter på fritiden og i skoleferier.

UngHadeland er et samarbeid mellom Lunner og Gran kommuner.

Møteplasser for ungdom

UngHadeland driver tre møteplasser for ungdom:

Aktiviteter

UngHadeland arrangerer mange aktiviteter gjennom hele året. Sjekk aktivitetskalenderen!

Ferieaktiviteter

UngHadeland tilbyr hvert år aktiviteter i sommerferien, høstferien og vinterferien.

Tilrettelagt fritid

I Lunner og Gran kommuner ønsker vi å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til å ha en aktiv og god fritid. Også du som trenger litt ekstra støtte til dette.

Les mer på nettsidene til UngHadeland.