Lunner kommune er sentralt plassert med kort avstand til store markeder i Oslo, Gardermoregionen og Ringerike. Vi har viktige ferdselsårer gjennom kommunen. Med store arealer for næringsetablering er vi godt rigget for vekst og utvikling. 

Vi skal gi nye og eksisterende bedrifter rask oppfølging og god veiledning, og gjør vårt ytterste for å legge til rette for nye etableringer og vekst. Vi er opptatt av åpenhet, tydelighet, forutsigbarhet og tillit i våre prosesser.

Kommunens arena for næringsutvikling er Hadelandshagen. Her får du hjelp til å etablere eller utvikle egen bedrift, tilgang til et stort nettverk av bedrifter og offentlige virkemidler for næringsutvikling.

Strategisk næringsplan

I Strategisk næringsplan for Lunner kommune har vi følgende målsettinger:

 • Det skal etableres nye arbeidsplasser i kommunen. Økningen bør være tilsvarende det dobbelte av befolkningsveksten i prosent.
 • Ved Harestua og Grua, langs RV 4 skal det legges til rette for varehandel og næring
 • Roa sentrum skal videreutvikles med varehandel og annen næring. Plasskrevende næring legges til Roa sør.
 • Kommunen skal aktivt bidra til å utvikle og markedsføre attraktive næringsarealer.
 • Lunners strategiske beliggenhet skal utnyttes spesielt i forhold til turistnæring.
 • Sysselsettingen i landbruksnæringen, inkludert tilleggsnæringer, skal videreutvikles og det skal stimuleres til økt aktivitet. 

Strategisk næringsplan Lunner kommune (pdf) 

Ny næringsstrategi skal til politisk behandling i løpet av våren 2024.

Hadelandshagen

Hadelandshagen er vår arena for næringsutvikling i Lunner -  og for hele Hadeland. Hadelandshagen tilbyr kontorplasser, veiledning og et fruktbart samarbeid og milj for gründere så vel som for etablerte bedrifter. 

Hadelandshagen har kontorer på Harestua og på Gran. Gjennom Hadelandshagen kan du få

 • etablererveiledning
 • bistand til bedriftsutvikling
 • fleksible, moderne og kostnadseffektive kontorplasser på Harestua og Gran
 • en arena og møteplass for felles utvikling av kompetanse og miljø
 • nettverksbygging og temasamlinger
 • kurs og arrangementer

Hvert høst er Hadelandshagen med å arrangere Hadelandskonferansen, som er en viktig møteplass for næringsliv, offentlig virksomhet og andre som brenner for vekst og utvikling på Hadeland.

Du finner mer informasjon om Hadelandshagen på Hadelandshagens nettsider.

 

 

Lunner næringsforening

Lunner næringsforening ble etablert i 2019, og er en sammenslåing av tidligere Roa nærings- og velforening og Grua og Harestua næringsforening. Næringsforeningen jobber innenfor fire hovedområder:

 • Nettverksbygging, samarbeid og koordinering
 • Næringspolitikk
 • Kompetanse
 • Synliggjøring og markedsføring

Les mer om Lunner næringsforening og tilbud til medlemmer på Lunner næringsforenings nettsider.