I Lunner kommune er det mange elever som tar buss og drosje til skolen. Reglene for hvem som skal få gratis skoleskyss finner du i opplæringsloven med tilhørende forskrifter. 

Gratis skoleskyss gjelder for

 • elever på 1. trinn som bor minst to kilometer fra skolen.
 • elever på 2. – 10. trinn som bor minst fire kilometer fra skolen
 • elever som har en skoleveg som er definert som særlig farlig av elevenes bostedskommune.
 • elever med særskilte behov

Her er skoleskyssreglementet for Lunner kommune (pdf)

Hva slags utstyr kan elevene ta med på bussen?

I samarbeid med selskapene som er ansvarlig for skoleskyssen i Lunner er det laget følgende regler for hva slag utstyr elevene kan ta med på bussen:

 • Elevene kan ta med seg ski som er buntet sammen og små rumpeakebrett. Disse plasseres i bagasjerommet på bussen.
 • Sykler, sparkesykler, snowracer, akebrett med mer kan kun tas med så langt det er plass i bussens bagasjerom. Det er plass til maks 1 eller 2 sykler avhengig av størrelse på sykkel. Det er gratis å ta med utstyr når det er plass på bussen. Transportør trenger ingen avklaring på forhånd.
 • Skolen varsler transportør ved felles ski-dag.

Hvordan får jeg informasjon hvis buss eller drosje er forsinket?

Noen ganger kan skoleskyssen bli forsinket på grunn av vær, føre eller andre forhold. Lunner kommune, representant for foresatte og transportselskapene har sammen sett på hvordan elever og foreldre/foresatte på enklest mulig måte kan holde seg oppdatert og få informasjon om forsinkelser:

 • For elever som tar buss vil appen Entur være nyttig å ha. «Entur»-appen virker slik at forsinkelser på bussen blir oppdatert når sjåføren har logget seg på ruta, og bussen har kommet til første holdeplass. Via denne appen kan foresatte følge med på hvor bussen befinner seg, og når den er forventet å komme til buss-stoppet. Brukerveiledning for Entur-appen.
   
 • Ved spesielle vær- og kjøreforhold vil det også bli lagt ut trafikkmeldinger på hjemmesiden til Innlandstrafikk. Her kan foresatte velge å abonnere på nyhetsmeldinger for å holde seg oppdatert.
   
 • Elever som kjører buss og/eller drosje bør også laste ned appen til Ruter. Her vil informasjon om taxi for ditt barn være lagret. Brukerveiledning for Ruter-appen.

Foreldre og foresatte har ansvaret for å hente informasjon på tilgjengelige plattformer.

Informasjonsskriv om skoleskyss i Lunner kommune

Om skoleskyss med drosje

Foreldre og foresatte er viktige samarbeidspartner for å få ordningen med skoleskyss med drosje til å fungere best mulig. Gjennom RuterBestilling appen kan du som foresatt enkelt administrere skoleskyss fra din egen telefon eller datamaskin. Appen kan lastes ned fra Play Store og fra App Store.

Det er viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Eleven må være klar for henting i god tid før avtalt hentetidspunkt.
 • Turer du ikke ønsker å bruke, for eksempel i forbindelse med sykdom eller av andre grunner, må avbestilles i appen.
 • Dersom eleven ikke benytter oppsatt transport, uten å avbestille, må retur reaktiveres i appen for at eleven skal få transport hjem.
 • Dersom du avbestiller en tur i appen, og det senere viser seg at det likevel er behov for transport, må reaktivering av turen gjøres i appen innen kl 12 dagen før henting.
 • Avvik kan oppstå i forbindelse med ulykker i trafikken eller ekstreme kjøreforhold.

I samarbeid med foresattrepresentant er det utarbeidet en veiledning for bruk av RuterBestlling-appen.