Det kan være krevende å være pårørende til personer som strever med sykdom eller alderdom. Derfor er det er viktig å samarbeide med og ta vare på pårørende til de som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det skal også gjennomføres pårørendesamtaler med barn og unge.

I løpet av 2023 skal det lages en handlingsplan for helhetlig pårørendearbeid i Lunner kommune. Planen skal blant annet komme med konkrete forslag til hvordan samhandlingen mellom tjenesteapparatet og den enkelte pårørende skal styrkes. Den skal også bidra til at ansatte i kommunen får en felles forståelse for de ulike behovene og forventningene pårørende har, og hvordan de pårørende skal møtes. 

sakspapirene (pdf) fra kommunestyret 15. desember 2022 kan du lese mer om hva handlingsplanen skal inneholde og hvem som skal involveres i arbeidet.

Pårørende- og venneforening ved Lunner helse- og omsorgssenter

Pårørende- og venneforeningen ved Lunner helse- og omsorgssenter bidrar med en rekke aktiviteter og opplevelser. Foreningene har et styre som består av pårørende, representanter fra andre foreninger, ansatte og Lunner eldreråd. Styret tar opp saker som er av betydning for at det skal være godt å bo og jobbe ved helse- og omsorgssenteret.

Kontaktperson:

Vigdis Akre
Tlf. 996 08 735
 

 

 

Pårørendegruppe rus/psykiatri

Lunner frivilligsentral har en pårørendegruppe innen rus og psykatri (selvhjelpsgruppe). Du finner mer informasjon på frivilligsentralens nettsider.

Nasjonale foreninger for pårørende

Det finnes en rekke nasjonale foreninger for pårørende og nettsteder som gir kunnskap, hjelp og veiledning til pårørende. Noen av disse er:

Pårørendesenteret tilbyr kunnskap, tips, råd og kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter.

Pasient- og brukerombudet

Pasient-og brukerombudet hjelper pasienter og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten.
All hjelp er gratis og ombudet har taushetsplikt.