Oversikt over når avfallet hentes hos deg

  • Hver 2. uke: Matavfall (brun beholder) og restavfall (grønn beholder).
  • Hver 4. uke: Papp/papir (grå beholder) og plastemballasje (egen sekk), i tillegg til matavfall og restavfall.
  • Hver 8. uke: Glass- og metallemballasje

Ved å laste ned HRA-appen på mobilen, kan du få varsel om når søppelet tømmes. 

Roa gjenvinningsstasjon

Åpningstider for Roa gjenvinningsstasjon: 

Mandager kl 10.00 - 16.00
Tirsdager kl 10.00 - 16.00
Onsdag  kl 10.00 - 18.00
Torsdager kl 10.00 - 16.00
Fredager kl 10.00 - 16.00
Lørdager kl 10.00 - 13.00
Søndager  Stengt

Gjenvinningsstasjonene er stengt påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften. Åpningstider i forbindelse med jul, påske og andre helligdager vil bli kunngjort på nettsidene til HRA.

Tømmestasjon for bobiler

Vi har ingen egen tømmestasjon for bobiler, men vi har en løsning for tømming på gjenvinningsstasjonen. NB! Ta kontakt med vakttelefonen for vann og avløp, tlf. 975 27 009 for mer informasjon.

Brenning av avfall

Det er ikke lov å brenne avfall ifølge forurensningsloven. Kun tørt hageavfall kan brennes, hvis det ikke medfører brann- eller helsefare. 

"Vanlig" avfall fra primærnæringen (landbruk, skogbruk) kan brennes. Det betyr at det er lov å brenne halm og kvist, hvis det ikke medfører brann- og helsefare.