Stipendet skal gi inspirasjon til videre satsing for å nå de høye målene de/den som mottar stipendet har satt seg. 

Stipendet er på mellom 5000 kroner og 50.000 kroner. Søknadsfrist: 15. september

Hvem kan få talentstipend?

 • Du må være mellom 12 og 30 år.
 • Du må bo i, eller komme fra, Lunner kommune.
 • Du kan søke for alle typer talent.
 • Du må kunne vise til gode resultater og dokumentere vilje til å videreutvikle deg i det du er god på.
 • Det vil styrke søknaden om du legger ved en attest fra for eksempel en lærer, trener eller annen fagperson.
 • Det vil styrke søknaden om du er et positivt forbilde for andre.
 • Stipendet skal brukes til videre utvikling innen talentområdet. Søknaden må inneholde en plan for videre utvikling som viser et oppriktig ønske om å nå langt.
 • Stipendet gis fortrinnsvis bare en gang, men det kan også søkes på nytt.
 • Profesjonelle kan ikke søke, det vil si at hvis du livnærer deg av talentet ditt, faller du utenfor kriteriene.

Hvem bestemmer om du får stipend?

Tildelingsutvalget for talentstipendet består av:

 • Leder av livsløputvalget (utvalgsleder)
 • Kulturskolerektor 
 • Leder av idrettsrådet 
 • Leder av ungdomsrådet
 • Kommunalsjef oppvekst og kultur 

Utvalget kan hente inn fagekspertise hvis det er nødvendig.

Når utvalget har anbefalt hvem som skal få stipend, behandles det i livsløputvalget som gjør endelig vedtak.

 

Hva forventes det av deg som får talentstipendet?

Hvis du mottar talentstipendet, vil vi at du

 • stiller opp ved overrekkelse av stipendet og ved eventuell pressedekning av dette
 • stiller opp på et arrangement i Lunner kommune, for eksempel gjennom en sceneopptreden, en presentasjon, som instruktør eller lignende
 • skriver en kort rapport innen 1. september året etter at du har mottatt stipendet, der du beskriver hvordan stipendet er blitt brukt, og hva dette har betydd for videre utvikling av talentet