Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. Hvis for eksempel strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn. 

Hvis en krise skulle inntreffe, må ressursene i første omgang prioriteres til de mest sårbare. Derfor er det viktig at alle andre er i stand til å ta vare på seg selv i en kort periode. Nettsidene Trygg hverdag har mye nyttig informasjon om egenberedskap, og hva du bør ha hjemme.