Trenger du tips og råd for brannsikkerhet? Ta en titt på denne brosyren: Trygt hjem for alle (pdf)

Lunner – Gran brann og redning har beredskap som håndterer branner og ulykker i de to kommunene. Brann-og redningstjenestens hovedstasjon i Gran sentrum sørger for beredskapen på dagtid. Utenom arbeidstid er det fire vaktlag som rullerer i en beredskapsturnus. Hvert vaktlag består av en utrykningsleder og fem brannkonstabler som er fordelt på brannstasjonene Roa, Gran og Brandbu. 

Lunner – Gran brann og redning har avtale med samtlige nabobrannvesen, slik at ekstra ressurser kan innkalles ved behov.

Forebyggende arbeid og brannsikkerhet

Forebyggende arbeid

Brannforebyggende avdeling ved Lunner - Grann brann og redning jobber for god brannsikkerhet. Det forebyggende arbeidet består blant annet av

 • Tilsyn med særskilte brannobjekter
 • Tilsyn og feiing av fyringsanlegg
 • Forebyggende informasjons- og motivasjonstiltak
 • Generell saksbehandling (fyrverkerisøknad, bålbrenning, ildstedsmelding m.m.)

Brannsikkerhet i hjemmet

 • Sørg for at huset ditt (eller fritidsboligen) har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst en detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Brannvesenet anbefaler at alle soverom er detektert eller har røykvarsler.
 • Sørg for at slokkeutstyret er brukervennlig, lett tilgjengelig og at det fungerer. Peker trykkmåleren på det grønne feltet på slokkeapparatet er alt som det skal være. Husk service hvert femte år.
 • Husk å ha minst to rømningsveier, og at disse alltid skal være fri.
 • Pass på at du ikke har noe brennbart tett ved panelovner.
 • Hold alltid oppsyn ved levende ild.
 • Det kan være lurt å ha ekstrautstyr som slokkespray og brannteppe.
 • Bruk komfyrvakt.

Du kan få mer informasjon og flere tips om brannsikkerhet på hjemmesiden til Trygg hverdag.

Feiing

Lunner - Gran brann og redning har ansvar for at feiing og tilsyn utføres i alle bygg med fyringsanlegg i de to kommunene.