Flyktningtjenesten for Gran og Lunner har en sentral rolle når det gjelder integreringsarbeidet i kommunen. Flyktningtjenesten har blant annet ansvar for introduksjonsprogrammet i samarbeid med blant annet Voksenopplæringen.

Voksenopplæringen har ansvar for opplæringen i norsk og samfunnsfag.

Har du en ledig bolig til utleie for flyktninger?
Bruk dette skjemaet til å registrere deg, så tar vi kontakt.

Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Flyktningtjenesten for Gran og Lunner er en interkommunal tjeneste. Vertskommunen er Lunner og kontoret til tjenesten ligger på Rådhuset på Roa. Flyktningtjenesten har 12 medarbeidere med bakgrunn fra fem ulike nasjoner og med kompetanse på mange språk.

Flyktningtjenesten har ikke drop in, men du kan ringe oss på vakttelefonen og avtale tid hvis du trenger hjelp til noe.

Hovedoppgavene til flyktningtjenesten er:

 • Hjelp i forbindelse med å skaffe bolig: Flyktningtjenesten bistår alle flyktninger som blir bosatt med offentlig hjelp til en første bolig. Flyktningtjenesten gir også boligveiledning der det er nødvendig, og praktisk hjelp for eksempel med bytte av fastlege og adresseendring til Skatteetaten.
   
 • Introduksjonsprogrammet: Flyktningtjenesten sørger for at kommunen tilbyr et introduksjonsprogram (integreringsloven). Lovdata NAV, Voksenopplæringen og flyktningstjenesten samarbeider om dette. 
   
 • Oppfølging av voksne i introduksjonsprogrammet: Flyktningtjenesten følger opp voksne mellom 18 og 55 år i introduksjonsprogrammet slik at de blir kvalifisert for arbeid eller utdanning.

I 2023 skal Flyktningtjenesten bosette inntil 90 flyktninger i Gran kommune og inntil 60 flyktninger i Lunner kommune.

Norskopplæring

Gran–Lunner voksenopplæring tilbyr gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Denne opplæringen gis til

 • flyktninger i introduksjonsprogram
 • familieinnvandrere
 • asyslsøkere
 • EØS-borgere (mot betaling)

På nettsiden til voksenopplæringen kan du lese mer om når undervisningen foregår, om avsluttende prøver med mer. Her finner du også kontaktinformasjon.

Grunnskole for voksne

Gran–Lunner voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne. På nettsiden til voksenopplæringen kan du lese mer om hvem som har krav på grunnskole for voksne, hvilke fag det undervises i og når undervisningen foregår. Her finner du også kontaktinformasjon. 

Oppholdstillatelse

En oppholdstillatelse er en tillatelse til å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder. 

Hvem må søke om oppholdstillatelse?

 • Kommer du fra et EU-land? Da trenger du ikke oppholdstillatelse, men du må likevel registrere deg hos politiet hvis du skal være i Norge i mer enn tre måneder.
   
 • Kommer du fra et nordisk land? Da trenger du ikke oppholdstillatelse, og du må heller ikke registrere deg hos politiet.
   
 • Kommer du fra et land utenfor EU? Da må du søke om oppholdstillatelse hvis du skal være i Norge i mer enn tre måneder, og besøksvisum dersom du skal være kortere. 

Du må alltid ha en gyldig oppholdstillatelse. Husk å søke om forlengelse når oppholdstillatlsen går ut. Det kan være lang venteid for time hos politiet, så bestill time i god tid.

Hvordan søker du om oppholdstillatelse?

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknader om oppholdstillatelse. Les mer om oppholdstillatelse om hvordan du søker på nettsidene til UDI:

 

Statsborgerskap og statsborgerprøven

Det er forskjellige regler for å søke om statsborgerskap. Hva som gjelder for deg, kommer an på om du 

 • har oppholdstillatelse i Norge
 • har oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere
 • er nordisk statsborger
 • tidligere har vært norsk statsborger

Du finner mer informasjon om hva som gjelder for deg, og hvordan du skal søke på nettsidene til UDI:

Du kan ta statsborgerprøven på Gran–Lunner voksenopplæring.