Kulturskolen gir tilbud om opplæring i ulike instrumenter, i visuelle kunstfag og i teater. 

Nye elever må registrere seg i kultuskolens elektroniske søknadsskjema. Hovedsøknadsfrist er 15. mai. Søknader kan allikevel legges inn hele året, og opptak skjer fortløpende.  

Les mer om undervisningstilbudet og hvordan du kan søke på kulturskolens hjemmeside.