Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet er samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Det kan være naturhendelser, hendelser som skyldes tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger. 

Beredskap handler om å planlegge og forberede tiltak som gjør oss i stand til å håndtere uønskede hendelser slik at konsekvensene blir minst mulig. Selv om det er myndighetene som har det overordnede ansvaret, er hver og en av oss også en del av beredskapen i Norge. Derfor er egenberedskap en viktig del av beredskapsarbeidet i Norge.

Viktig nødnumre:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Legevakt: 116 117

Fra brannøvelse .png