BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket. BUA fungerer på samme måte som et bibliotek, hvor bøker er byttet ut med sports- og friluftsutstyr. 

BUA Lunner

BUA Lunner holder til på Frøystad i Roa sentrum åpner igjen etter oppussing torsdag 16. mai.

Åpningstider:

  • Torsdager klokken 16.00 til 19.00

På nettsidene til BUA Lunner ser du hva du kan låne. Her kan du også reservere det utstyret du vil låne. For noe utstyr er det kun drop-in lån. Det betyr at du ikke kan reservere utstyr, men må møte opp i åpningstidene for å låne. 

Er du under 18 år må en myndig person stå som ansvarlig lånetaker. Du kan låne på egenhånd selv om du er under 18 år, men da må du være registrert som medlånetaker.

BUA Harestua

BUA Harestua er en del av Friluftshuben som holder til på det nye torget på Harestua.

BUA Harestua og Friluftshuben åpnet 23 januar 2024. I en periode framover kjører BUA Harestua med utvidede åpningstider.

Åpningstidene ved BUA Harestua:

  • Tirsdager klokken 16.00 til 19.00
  • Torsdager klokken 16.00 til 19.00

På nettsidene til BUA Harestua ser du hva du kan låne. Her kan du også reservere det utstyret du vil låne. For noe utstyr er det kun drop-in lån. Det betyr at du ikke kan reservere utstyr, men må møte opp i åpningstidene for å låne. 

Er du under 18 år må en myndig person stå som ansvarlig låntaker. Du kan låne på egenhånd selv om du er under 18 år, men da må du være registrert som medlånetaker.