"Vi har økt befolkning, og er spesielt attraktivt for mennesker i etableringsfasen" er et av kommunestyrets satsningsområder. For å nå dette målet skal kommunen blant annet bidra til helhetlig utbygging av infrastruktur, herunder god tilknytning til høyhastighets internett.

Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er et befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift. Kartlegginger av bredbåndsdekning viser imidlertid at det er der enkelte områder der befolkningen ikke får bredbåndstilbud gjennom denne type utbygging.

Lunner kommune har derfor flere prosjekter for bredbåndsutbygging med offentlig støtte. Prosjektene er støttet med midler fra Nasjonale kommunikasjonsmyndighet (NKOM), kommunen selv, og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Da kommunen søkte NKOM-midler for første gang i 2017, var bredbåndsdekningen i Lunner på cirka 61 prosent. Når de tre prosjektene som pågår nå er ferdig, vil Lunner ha cirka 91 prosent bredbåndsdekning.

Har du spørsmål om bredbåndsprosjektene? Ta kontakt med bo- og næringsrådgiver Torstein Brandrud.

Fase 1 – Felles Hadelandsprosjekt, Leverandør: Telenor

Hadelandskommunene fikk i 2017 bevilget 15 millioner kroner til bredbåndsutbygging gjennom NKOM. Høsten 2020 var utbyggingen i dette prosjektet i gang. Mange av områdene er ferdigstilte, men enkelte områder venter på endelig ferdigstillelse av mobile bredbandsmaster.

Prosjektet vil gi dekning til om lag 615 nye husstander i følgende områder:

Fase 2 – Leverandør: Viken Fiber

Prosjektet startet opp i 2021, og ble avsluttet i september 2023. Det er finansiert med nærmere fem millioner kroner statlig støtte, og vel én miillion (1 140 000 kroner) i kommunal støtte. I tillegg kommer støtten fra Sparebankstifelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Prosjektet vil gi dekning til om lag 260 nye husstander i følgende områder:

  • Rya-- Frågått
  • Søndre Oppdalen vest
  • Saltsyregutua – Randsfjordlinna
  • Oppenvegen Svea – Kalvsjø
  • Fjellhammar
  • Godli – Larmerud

Klikk her for liste over adresser som er med i prosjektet

Fase 3 – Leverandør: Global Connect (tidligere Homenet)

Prosjektet ble startet opp i 2022, og forventes avsluttet i 2023. Det er finansiert med 3 300.000 kroner i statlig støtte, og 900.000 kroner i kommunal støtte. I tillegg kommer støtten fra Sparebankstifelsen Jevnaker Lunner Nittedal. 

Prosjektet vil gi dekning til om lag 150 nye husstander i følgende områder:

  • Virstad og Korsrud
  • Tveita og Grualia
  • Skøien og Kjørkevegen

Klikk her for å se liste over alle adressene som er med i dette prosjektet

Gravearbeidene er startet opp i noen av områdene.  

Prosjektet har nettside der utbygger oppdaterer informasjon om fremdriften. Klikk på det området du vil vite mer om, for å se fremdriften.

Klikk her for informasjon om fremdriften i område Tveita

Klikk her for informasjon om fremdriften i område Virstad og Korsrud

Klikk her for informasjon om fremdriften i område Skøien og Kjørkevegen