Lunner kommune har et tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og barn ved Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner.  

  • Senteret har åpent 24 timer i døgnet. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Du kan ta kontakt uten timeavtale eller henvisning. 
  • Du kan komme til samtaler uten å bo hos oss. 
  • Du kan få et trygt og beskyttet botilbud. 
  • Vi har taushetsplikt. 
  • Vi er et lovfestet tilbud til mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Mer informasjon om senteret og om krisesenteret er noe for deg finner du på Ringerike kommunes nettsider:

Nyttige lenker til mer informasjon: