Kunst i Lunner

Lunner kommune eier betydelige mengder med kunst, blant annet en samling av kunstneren Erling Merton som ble kjøpt inn tidlig på 1970-tallet. Da Lunner helse- og omsorgssenter skulle bygges, var kunst og utsmykking en viktig del av byggeprosjektet. Samtidig opprettet vi en registreringsordning for all kunst som kommunen eier i en egen kunstdatabase: Kunst i Lunner.

I databasen er det også registrert andre ting som kan være av interesse for publikum, som for eksempel kulturminner, natur av spesiell art med mer. Den vil derfor bli utvidet og endret framover.

Vi ønsker deg velkommen til å utforske det vi har lagt inn. Vi setter stor pris på om du gir oss tilbakemeldinger, særlig om du finner feil, har tips eller mer informasjon om enkelt oppføringer eller du har andre ting du mener vi bør ta inn her.

Kulturminner i Lunner

Lunner kommune har en rik og mangfoldig historie, og kulturlandskapet i bygda er et tydelig vitnesbyrd på en lang jordbrukshistorie.

Kulturminner er spor etter menneskelig aktivitet, og ikke alle spor er like åpenbare. Skogbruk til tømmer, papir og kull blir fort skjult i utmarka, og andre kulturminner er under bakken, enten i form av vikinggraver eller spor etter bergverksdrift. Andre kulturminner er så langt framme i dagen at vi ikke gjenkjenner dem som kulturminner. Eksempler på dette kan være skolebygg, bruer eller en nedlagt landhandel. 

Det best kjente kulturminnefunnet i Lunner er Vestbyfunnet på Grindvoll, som inkluderer bronsebukkene og en rekke andre gjenstander fra yngre bronsealder. Sannsynligvis er dette det største bronsealderfunnet i sitt slag i Norge. 

Lunner i dag er i stor grad bygget på en landbruks- og industrihistorie som i liten grad er synlige for oss i dag. For å kunne kjenne til og ta vare på Lunners historie laget kommunen i 2020 en kulturminneplan. Målet med planen er å skape et bevisst forhold til hva som er viktig å ta vare på, og å starte et langsiktig arbeid med kutlurminnevern i kommunen.