Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealplaner

Det finnes flere typer arealplaner. Kommuneplanens areadel bestemmer hvilke arealer som skal brukes til ulike typer byggeformål. Reguleringsplaner er en mer detaljert plan arealplan som viser hvordan det skal bygges ut i et bestemt område.

Noen reguleringsplaner styrer utviklingen i et større område. Da kalles det områderegulering. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter, og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges.

 

Aktuelt

Nærbilde av kalkulator, penn og regneark.

Forslag til endring av forskrift om gebyrer

Forslag til endring av forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven er ute på høring. Høringsfrist er m...
Person som skriver på pc

Forslag til ny gebyrforskrift

Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er ute på høring. Høringsfrist er sønda...