Hovedregelen for inntak til videregående skoler er at du har rett til plass ved skoler i det fylket du bor i. Elever fra Lunner kommune har likevel samme rett til plass ved Hadeland videregående skole som elever fra Innlandet fylkeskommune, selv om skolen ligger i et annet fylke.

På vilbli.no kan du lese om videregående utdanning og de ulike utdanningsprogrammene.