UngHadeland

UngHadeland inviterer deg som er barn eller ungdom i Lunner og Gran til ferie- og fritidsaktiviteter. 

Hver uke har vi åpne møteplasser. I Lunner har vi møteplassen Arena Lunner (på Frøystad) som er åpen torsdager 14.00–18.00 og annenhver fredag 16.00–21.00 (oddetallsuker).

NB! Arena Lunner på Frøystad er nå midlertidig stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. I denne perioden er møteplassen flyttet til den nye Friluftshuben på Harestua. Her kan du lese mer om Friluftshuben.

I tillegg arrangerer vi en rekke aktiviteter som du kan bli med på.

AlleMed

Gjennom AlleMed-fondet kan barn og unge få dekket utgifter til kontingenter, utstyr og mer. Med AlleMed-fondet skal alle barn og unge i Gran og Lunner få muligheten til å delta på minst en jevnlig fritidsaktivitet.

  • Målgruppe: Barn og unge i alderen 6–18 år i Gran og Lunner kommuner.
     
  • Hva dekker fondet? Fondet kan dekke utgifter til kontigenter, utstyr, cuper/samlinger og lignende innenfor organiserte kultur og fritidsaktiviteter i regi av frivillige lag/foreninger. Fondet dekker ikke utgifter knyttet til reiser/arrangementer utenlands og ferieaktiviteter. 
     
  • Hvor mye? Inntil 4000 kroner i tilskudd per person per år.
     
  • Hvem kan søke? Foresatte og ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, helsesykepleiere, miljøarbeidere osv.

Søknadsskjema og mer informasjon om AlleMed-fondet.

 

UngINN

Er du mellom 13 og 21 år får du rabatt på mange ulike kulturopplevelser hvis du har UngINN-kortet. 

På nettsidene til UngINN finner du informasjon om hva kortet er, og hvordan du kan søke.