Frivilligsentralen er eid av Lunner kommune og har som formål å:

  • sette i gang aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommune.
  • formidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag
  • etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer
  • være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen

Lunner frivilligsentral har to avdelinger én på Roa (Lunner rådhus) og én på Harestua.

Som frivillig kan du bli en del av et hyggelig fellesskap som jobber mot samme mål: Å gjøre en god gjerning for andre mennesker, og styrke sin egen livskvalitet og kunnskap.
Har du lyst til å bli frivillig i sentralen eller i et lag eller en forening? Ta kontakt med Lunner frivilligsentral.

Foreningsportal og aktivitetskalender

Vil du vite hva som skjer i Lunner i dag, eller neste uke? 

I Lunner foreningsportal kan du legge inn informasjon om ditt lag/forening eller organisasjon, eller legge inn et arrangement på vegne av de du representerer. Ta kontakt med Mona Haugen i Lunner frivilligsentral for mer informasjon
Tlf. 409 14 933
mona.haugen@lunner.kommune.no

Småjobbsentralen

Lunner frivilligsentralen administrerer også Småjobbsentralen (Eldrerådet er styret for sentralen). Gjennom Småjobbsentralen kan du få hjelp til for eksempel plenklipping, snømåking, handling med mer. 

Ta kontakt med Småjobbsentralen på tlf. 902 51 026, mandager mellom kl 10.00 og 14.00 og torsdager mellom kl 13.00 og 15.00.