Skolerute for skoleåret 2023/2024

Skolerute 2023/2024 (pdf)

 • August:
  17. august: Første skoledag. 
   
 • Oktober:
  2. oktober til 6. oktober: Høstferie (uke 40)
   
 • November:
  17. november: Felles planleggingsdag for lærere
   
 • Desember:
  19. desember: Siste skoledag før jul
 • Januar:
  3. januar: Første skoledag
   
 • Februar:
  19. februar til 23. februar: Vinterferie (uke 8) 
   
 • Mars/april:
  25. mars til 1. april: Påskeferie
   
 • Mai:
  1. mai: Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
  9. mai: Kristi himmelfartsdag
  10. mai: Ordinær fridag
  17. mai: Grunnlovsdag
  20. mai: 2. pinsedag
   
 • Juni:
  21. juni: Siste skoledag

Total antall skoledager per år: 190

Skoleruta er en forskrift som reguleres i opplæringsloven. Loven sier at hver kommune må ha en lokal forskrift om skole- og feriedager. 

Skolerute for skoleåret 2024/2025

Skolerute for skoleåret 2024/2025 ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2023.

Ferie og fridager sammenfaller i stor grad med skoleruta i Akershus fylkeskommunes, med ett unntak: Elevene i Lunner starter på skolen etter juleferien torsdag 2. januar, og får fri fredag 2. mai. 

Her er skoleruta for 2024/2025 (pdf).

Fra 2024 har Hadeland videregående skole vinterferie og høstferie samtidig som skolene i Akershus. Her er oversikt over ferie og fridager ved Hadeland videregående skole.