Lunner kommune er vertskommune for samarbeidet. Byggoppfølgingskontoret holder til på Lunner rådhus i enheten Arealforvaltning.

Kontoret har to ansatte:

  • Lise Marie Træen er utdannet bygningsingeniør og glassmester. Hun har blant annet arbeidserfaring innen glassfaget (først og fremst bygningsglass) og som salgsrådgiver for NorDan dører og vinduer.
  • Ingeborg Olsen har bachelorgrad i jus og ledelse og i eiendomsmegling. Hun har blant annet arbeidserfaring fra forsvaret og som megler og saksbehandler i DNB Eiendom.

Interkommunalt samarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven har kommunene som bygningsmyndighet ansvar for å følge opp lovlighetene i byggesaker. 

Dette er ressurskrevende arbeid. Derfor har kommunene Lunner, Gran, Jevnaker og Nittedal slått seg sammen om et felles byggoppfølgingskontor som skal bidra til mer effektiv og kontinuerlig ulovlighetsoppfølging. 

Byggoppfølgingskontoret vil bidra til lik og god praksis på tvers av kommunegrensene. Det vil også frigjøre ressurser i hver kommunes byggesaksavdeling, slik at byggesaksbehandlere kan konsentrere seg om ordinær byggesaksbehandling.

Felleskontoret betyr ikke at kommunene mister myndighet til å følge opp egne saker, men vil kunne få ekstra bistand fra kontoret når det trengs.

Hva er oppgavene?

Byggoppfølgingskontoret skal

  • bidra til å sikre god kvalitet på byggetiltak slik at disse gjennomføres i tråd med gitte tillatelser og gjeldende bestemmelser. Det samme skal gjelde for allerede eksisterende byggetiltak
  • skape gode holdninger for byggeskikk og kvalitet i bygg. Herunder at søknadspliktige tiltak blir omsøkt i tråd med den samlede plan- og bygningslovgivningen
  • bidra til å styrke respekten for regelverket og overholdelsen av dette i enhver byggesak. Et velfungerende system for ulovlighetsoppfølging vil kunne motvirke oppfatninger om at det er «lettere å få tilgivelse enn tillatelse» i byggesaker