Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lunnermodellen

Lunnermodellen beskriver hvordan Lunner kommune jobber med oppfølging av utsatte barn, unge og familier gjennom tidlig innsats, samordning og medvirkning.

Barnets beste og barns medvirkning er lovfestet og skal ligge til grunn for alt arbeidet vi gjør i Lunnermodellen. 

Slik snakker vi med barn i Lunner

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alt som berører barn. Derfor skal vi

  • sørge for at barn får uttale seg fritt (inkludert kroppsspråk, lek, tegning med mer) sammen med en voksen de selv har valgt og føler seg trygg på 
  • gi barn hensynsfull og nok informasjon om hvorfor vi vil snakke med dem, hvilke alternativer som finnes og konsekvenser ulike valg kan få 
  • vite at barn også har en rett til ikke å uttale seg, og gi dem mulighet til å la synspunktene sine komme fram gjennom en trygg voksen 
  • ha respekt for barns rett til privatliv ved å la dem vite hvordan det de sier kan bli brukt videre (og hva barnet mener om det) 
  • dokumentere barns deltagelse, og hvordan barnets syn er vektlagt i saken i samsvar med alder og modenhet 
  • forklare og dokumentere vurderinger voksne gjør i saker som angår barn, og la barn få si sin mening om dette før avgjørelser blir tatt 
  • passe på at barn vet om sin mulighet til å klage på avgjørelser/hjelpetiltak

Slik snakker vi med barn i Lunner (pdf)

Illustrasjon barn og familie

Aktuelt

Elever fra 1. trinn sitter ved pultene sine i klasserom Grua skole.

Forslag om skoleregler

Nå kan elever, lærere, foresatte og alle andre i Lunner si sin mening om forslag til nye skoleregler for skolene i Lunner.
Hanne Gabrielsen og Jan Christoffer Sørensen

Ny rektor og assisterende rektor er ansatt

Hanne Gabrielsen blir ny rektor ved Lunner ungdomsskole og Jan Christoffer Sørensen blir ny assisterende rektor ved Lunner barneskole. Begge er på pla...