Stafettholder skal utpekes ut fra nivå 1 i Handlingsveilederen når det settes i gang tiltak rundt et barn/ungdom/gravid. Stafettholder beholder stafettpinnen til den er mottatt og akseptert av en ny stafettholder. Barn/ungdom/foresatte skal ha mulighet til å påvirke hvem som skal være stafettholder.

Hva gjør stafettholder?

  • Inviterer til koordinerings- og evalueringsmøter, står for dagsorden og møteledelse.
  • Involverer barn/unge og foreldre i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.
  • Sikrer at en voksen snakker med barnet/ungdommen mellom møtene og fanger opp hvordan det går.
  • Inviterer inn andre tjenester etter behov, og koordinerer det tverrfaglige arbeidet.
  • Skriver referat, følger med på tidsfrister holdes og at tiltak evalueres.
  • Holder kontakt med familien og tjenestene som er involvert nettverket rundt.

Hvem er stafettholder?

På nivå 1 og 2 er det ønskelig at stafettholder er nær barnet i hverdagen, for eksempel kontaktlærer på skolen, pedagog i barnehagen eller helsesykepleier. 

Når oppfølgingen av barnet/ ungdommen/ familien går over til et nytt nivå i Handlingsveilederen skal det, i samråd med dem det gjelder, avklares hvem som skal være stafettholder videre. Dette skal tas med i vurderingen:

  • barnets/ungdommens/familiens ønsker
  • tiltakenes karakter og omfang 
  • forventet koordineringsbehov og deltakeres stillingstype

Hvis barnet/ungdommen eller en voksen har ønske om og rett til individuell plan, skal det søkes om dette gjennom tildelingskontoret for helsetjenester.