Boligene eies og drives av kommunen, men den leies ut som en kommunal bolig og er personens eget hjem. Boligen er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta hjemmetjenester/praktisk bistand etter behov. Tildeling av tilrettelagt bolig fører ikke automatisk til tildeling av andre tjenester.

Beboerne betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende. Beboere i tilrettelagt bolig har også samme rettigheter til bostøtte som andre.  Les mer: Bolig og tilskuddsordninger

Tilrettelagte boliger i Lunner kommune:

  • Boliger på Lunner Helse og omsorgssenter
  • ​Boliger på Frøystadtunet         
  • Harestua boliger
  • Roa bo- og omsorgssenter

Les mer om tildeling av tjenester og hvordan du søker her: Hvordan søke om helsetjenester?