Gratis klima- og energirådgivning

Innbyggere i Lunner kan få gratis klima- og energirådgivning i hele 2023. 

Gjennom Viken fylkeskommune kan du bestille gratis klima- og energirådgivning som digital befaring fram til 31. desember 2023. Du kan også gjøre energianalyser på nett av egen bolig.

Kampanjen består av flere tilbud som kan gjøre det mulig å ta klimavennlige og energieffektiviserende valg for egen bolig.

For borettslag, sameier og boligstiftelser:

I samarbeid med Viken fylkeskommune og Klima Viken tilbyr Lunner kommune gratis klima- og energirådgivning til boligeiere og boligselskap. Nå kan styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser få nyttige råd om hvordan de kan redusere energibruken i boligselskapet sitt.

Tilbudet består av digital befaring med energirådgiver Knut Olav Knudsen og to informasjonsmøter, et på våren og et på høsten. Første informasjonsmøte er 1. juni.

Digital befaring med energirådgiver er gratis og uforpliktende. Vi gjør oppmerksom på at «først til mølla-prinsippet» gjelder. 

 

Tilskuddsordninger

Enova har en rekke tilskudssordninger for energitiltak i boliger. På Enovas nettsider kan du også få råd om hvilke energitiltak som passer for den boligen du har. 

Husbanken har en egen finansieringsordning (mulighet for lån) for nybygg eller oppgradering for lavt energibruk, fornybare energikilder og god tilgjengelighet.