Trenger du å snakke med noen om fysisk og psykisk helse, trivsel på skolen eller liknende, kan du kontakte skolehelsetjenesten.

I skolehelsetjenesten jobber helsesykepleiere, skolelege og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barneverntjeneste, kontor for psykisk helse, sosialtjeneste, fysioterapitjeneste, tannhelsetjeneste, flyktningetjeneste og politi.

Skolehelstejenesten er til stede på grunnskolene i Lunner følgende dager (av og til vil dager og tidspunkt bli endret):

Lunner barneskole:
1. - 4. trinn mandag og onsdag:
Helsesykepleier Janne Blekkerud. Tlf. 464 73 233
5. - 7. trinn: tirsdag og torsdag
Helsesykepleier: Monica Hansen Hagen. Tlf. 468 63 160

Grua barneskole:
Tirsdag og torsdag
Helsesykepleier: Kristin Næss Berge. Tlf. 613 24 356

Harestua barne- og ungdomsskole:
1. - 8. trinn: alle dager
Helsesykepleier: Toril Espedokken Nielsen. Tlf. 408 01 270
9. - 10. trinn: tirsdag og torsdag
Helsesykepleier: Tove Skjaker. Tlf. 408 01 278

Lunner ungdomsskole:
8. trinn: mandag og onsdag
Helsesykepleier: Monica Hansen Hagen. Tlf. 468 63 160
9. - 10. trinn: onsdag og fredag
Helsesykepleier: Tove Skjaker. Tlf. 408 01 278

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

1. trinn: Skolestartundersøkelse ved lege og helsesykepleier. Helsesykepleier deltar i tillegg i undervisning for å bli kjent med elevene.

2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac). Helsesykepleier kan også undervise elevene i psykologisk førstehjelp.

3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.

4. trinn: Eventuelle opplegg rundt psykologisk førstehjelp.

5. trinn: Undervisning og individuelle samtaler i helsesirkel.

6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Undervisning i pubertet.

7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus (Cervarix). To doser.

8. trinn: Samtale individuelt eller i gruppe om helse og trivsel. Måling av høyde og vekt.

9. trinn: Gruppesamtaler - hvordan er det å være ungdom?

10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio).

Skolehelsetjenesten i Lunner følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon om vaksinene og vaksinasjonsprogrammet.

Skolestartundersøkelsen

Skolestartundersøkelsen gjennomføres etter at barnet har begynt på skolen. Foresatte deltar på undersøkelsen.

Skolestartundersøkelsen skal gjennomføres i løpet av 1.trinn. Barnet får innkalling i posten. Undersøkelsen foregår på kontoret til helsesykepleier på skolen eleven går på. 

I skolestartundersøkelsen har vi fokus på:

  • trivsel, språk, adferd, følelser, kost, søvn og aktivitet
  • hørselsundersøkelse
  • vekt og høyde
  • somatisk legeundersøkelse hos skolelegen. Denne inkluderer også undersøkelse av testiklene hos gutter. 

Barnet vil bli bedt om å kle av seg til trusa før måling og legeundersøkelse. Vi legger vekt på samtale med barnet. Forbered gjerne barnet ditt på punktene ovenfor.

Har du behov for å snakke med helsestasjonen/helsesykepleier før skolestart? Det kan for eksempel dreie seg om helserelaterte forhold dere eller barnet er bekymret for, nødvendige hensyn og behov for tilpasninger, utfordringer i barnehagen som gir bekymring inn i skolen, utfordringer i foreldreskapet m.m. Ta kontakt med oss!

Mer informasjon om skolestartundersøkelsen finner du på helsenorge.no.

Fysioterapi i skolen

Vår fysioterapeut Stine Hansen jobber 2 dager i uken, forebyggende og helsefremmende, i skolen. Stine er opptatt av barn og barns glede over fysisk aktivitet - og en kropp som fungerer! Hun kan observere, kartlegge og veilede både barn og foreldre samt lærere i skolen. Ta kontakt med helsesykepleier i skolen, hun kan henvise videre til fysioterapeuten. 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) i Lunner og Gran er et gratis helsetilbud for ungdom. Les mer om tilbudet på nettsiden vår "Helsestasjon for ungdom".

Hjelpetilbud ved seksuelle overgrep

Nok Gjøvik er et hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og for pårørende. De kan også veilede lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.