Den kommunale legetjenesten består av:

 • Fastlegene – jobber primært med utredning og behandling for befolkningen generell
 • Sykehjemslege – jobber primært med utredning og behandling av beboere på LHOS og på korttidsavdelingen
 • Helsestasjon- og skolelege – jobber primært med forebyggende helsearbeide og undersøkelser
 • Kommuneoverlege – medisinskfaglig rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen, ansvar for det samfunnsmedisinske arbeidet, inkludert smittevern og miljørettet helsevern

Legekontorer

I Lunner kommune er det to legesentre/legekontorer:
Roa Legefelleskap
Harestua Medisinske Senter

Du kan bestille time elektronisk på helsenorge.no eller på SMS (se mer informasjon under ditt legesenter).

Legevakt for Lunner og Gran

På kveld og helg har Lunner felles legevakt med Gran kommune i nødetatsbygget på Gran. Nattlegevakt er ved Gjøvik Interkommunale Legevakten.
For å komme til legevakta må du alltid ringe først.

Telefon legevakt: 116 117 
Telefon legevakt hvis du ringer fra andre kommuner enn Lunner og Gran: 61 13 70 00

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113

Når skal jeg kontakte legevakt?

Hva inneholder legevakttjenesten?

Legevaktens oppgave er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt sykdom eller skader der man ikke kan eller bør utsette behandlingen til kontortid neste virkedag.

Legevakta kan tilby:

 • råd per telefon
 • konsultasjon ved legevakten
 • direkte sykehusinnleggelse
 • råd om kontakt med lege i kommunen på dagtid
 • unntaksvis utrykning av lege

Når skal du bruke fastlege og ikke legevakt?

Tenk alltid først om fastlegen din kan hjelpe deg. Problemer som oppstår og kan løses i legekontorenes åpningstid skal du kontakte din fastlege eller en annen lege i kommunen med.
Eksempler på tilstander som kan vente til neste hverdag:

 • feber hos barn over seks måneder hvor allmenntilstanden er god
 • hoste, vondt i halsen, forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Eksempler på tilstander som ikke skal på legevakt:

 • sykmeldinger (unntatt når behandling på legevakt er påkrevet)
 • fornying av resepter (unntatt gjenglemte livsviktige medisiner)• kontroll av kroniske sykdommer
 • lege- og helseattester

Fastlegeordningen

Kommunene har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen. Fastlegeordningen inngår i dette ansvaret. 

Bytte av fastlege

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på Helsenorge. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Om bytte av fastlege - Helsenorge

Hva skjer når fastlegen slutter?

Hvis fastlegen din slutter eller reduserer listen sin, vil du bli flyttet til en annen fastlegeliste. I noen tilfeller kan du bli flyttet til en liste uten fast lege. 
 
Når en fastlege slutter eller reduserer listen sin, er det et datasystem som gjør et tilfeldig uttrekk av pasientene som flyttes ut av listen. Verken legen, kommunen eller andre kan velge hvem som skal flyttes og hvem som skal bli på listen.

Les er om bytte av fastlege på helsenorge.no.

Fastleger Roa Legefelleskap:

 • Jon Arne Ødegaard (planlegger reduksjon av listen fra august 2023)

 • Mesrack Worku

 • Kesete Negassi (går av med pensjon fra 31.desemeber 2023)

 • Thuva Mahendran (vikar fra 21. august 2023 er Asma Saddique)

 • Camilla Lytomt (ansatt i en nyopprettet stilling fra 28. august 2023)

Fastleger Harestua Medisinske Senter:

 • Henning Bang Larsen

 • Vidar Norvik Pettersen (ansatt i 60 prosent stilling – har vikar, Aleksander Klingenberg, i 40 prosent)

 • Marthe Bang Wirstad

 • Sinthiya Krishanthan

 • Synne Guddal Ruud (ansatt fra 16. august 2023, hjemmelen har vikar fram til august)

 

 

Vaksinering - influensa og covid-19

Influensavaksinering

Influensavaksinering foregår ved fastlegekontorene hvert år i oktober til desember. Vaksinen varierer fra år til år og en bør derfor ta den årlig. Det er primært risikogrupper som blir prioritert i første omgang, men stadig flere arbeidsplasser har begynt å vaksinere sine ansatte. Det skjer enten via bedriftshelsetjenesten eller etter andre inngåtte avtaler. Det er en egenandel på influensavaksine. Prisen varierer fra år til år.

Vaksinering mot covid-19

Vi følger FHIs anbefalinger i koronavaksinasjonsprogrammet.

Høsten 2023 anbefaler FHI oppfriskningsdoser til alle over 65 og til personer i risikogruppene. 

Lunner kommune vil organisere vaksinering for disse gruppene. Vi oppdaterer med informasjon om dette så snart datoer er klare. 

Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har luftveissymptomer - med mindre du er i risikogruppen. 

Frikort og resepter

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort på helsenorge.no. 

Hvis din fastlege tilbyr det, kan du be om få fornyet reseptene dine direkte fra legemidler når du er innlogget på Helsenorge. Der får du oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept.​

Les mer om e-resept og mine resepter på helsenorge.no