Nødnummer  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse, medinsinsk hjelp 113
Legevakt 116 117
Barnevernvakten 116 111

Barnevern

Lunner barneverntjeneste:
Mandag–fredag, kl. 08.00 - 15.30
Tlf. 906 42 577

Barnevernvakten i Lunner (Barnevernvakten Romerike):
Mandag–fredag, kl. 15.45 - 08.00
Tlf: 64 99 32 70

Alarmtelefonen for barn og unge:
Døgnbemannet telefon 
Tlf: 116 111
Chat med alarmtelefonen

 

 

Brann

Nødnummer brann 110

Lunner - Gran brann og redning, tlf. 61 33 84 00

Leger og legevakt

Harestua medisinske senter tlf. 61 32 49 90

Roa legefellesskap tlf. 61 32 46 00

Lunner og Gran legevakt tlf. 116 117

Nødnummer medisinsk tlf. 113

Politi

Gran og Lunner lensmannskontor tlf. 62 53 90 00

Politi tlf. 02800

Nødnummer Politi tlf. 112

Veg, vann og avløp

Vann og avløp: tlf. 975 27 009

Veg - brøytevakt kommunal veg 2. november til 1. mai: tlf. 917 43 717

Om det ikke haster, meld inn saken på "Mitt nabolag".

Meld fra om feil på kommunale veger og gatelys: Mitt nabolag (tidligere Gata Mi)
Meld fra om feil på fylkeskommunale veger og gatelys: Akershus fylkeskommune -  melde feil på fylkesveg