Fysioterapi eller ergoterapi kan gis til personer i alle aldre. Du kan få hjelp fra fysioterapeut/ergoterapeut hvis du

 • har behov for opptrening etter skade eller sykdom
 • har sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging.

Alle henvendelser vurderes ut fra prioriteringsnøkkelen. 

Fysioterapi

I Lunner kommune er det ansatte fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter. De ansatte fysioterapeutene har kontor på Lunner helse- og omsorgssenter og på helsestasjonen på Lunner rådhus. Avtalefysioterapeutene er fordelt på Lunner helseværelse og fysioterapi (Roa) og Harestua Medisinske Senter.  

Fysioterapitjenesten arbeider med forebygging, behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon. 

Fysioterapitjenesten utøves blant annet på helsestasjonen, i skoler, i barnehager, på sykehjem og i omsorgsboliger. Fysioterapeutene jobber også med pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem og/eller personer innlagt på institusjon med behov for rehabilitering/habilitering. 

Ergoterapi

Ergoterapeuten i Lunner kommune har arbeidsplass på Lunner helse- og omsorgssenter. Ergoterapeuten jobber med mennesker i alle aldre i hele kommunen.

Ergoterapi bidrar til å gjøre hverdagslige og meningsfulle aktiviteter mulig gjennom tiltak rettet mot personen selv eller omgivelsene. 

Ergoterapitjenesten består blant annet av:

 • Veiledning i forhold til bolig og boligendring 
 • Bistå mennesker med nedsatt syn og/eller hørsel  
 • Fremme aktivitetsutførelse med funksjonstrening og ved å tilrettelegge omgivelsene (deltakelse og tilhørighet) 
 • Formidle  og tilpasse  tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi 
 • Tilrettelegge de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen 
 • Rehabilitering/habilitering på institusjon og hjemme
 • Bistå med søknader til NAV hjelpemiddelsentral

Hva koster det?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut. Du betaler egenandel opp til et visst beløp som bestemmes av Stortinget. Deretter får du frikort som gjør at du slipper å betale.

Noen grupper slipper å betale egenandel. Dette gjelder

 • barn under 16 år
 • personer med godkjent yrkesskade
 • soldater i førstegangstjeneste

 

Oversikt over ansatte og avtalefysioterapeuter

Harestua medisinske senter

Hadelandsveien 859
2743 Harestua
fysio@harestuamedisinske.no
Tlf: 61 31 99 40 

 • Janne Oppheim Søllesvik, spesialkompetanse på idrettsskader, rehabilitering av muskelskjelett problemstillinger. 
 • Trude Røine-Elsrud, spesialkompetanse innen kvinnehelse og gravide                                 
 • Åsmund Høyen Solvang
 • Arno de Jong
 • Silje Randen Prestkvern, spesialist i idrettfysioterapi
 • Ingrid Haave Avelsgaard (vikar)

Gruppetilbud: Lungegruppe og artrosegruppe 

Lunner helseværelse og fysioterapi

Mette Albertsen
Psykomotorisk fysioterapeut
Tlf. 907 87 844

Gunhild Lindstad Røken, videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling
Tlf. 924 85 167

Kjersti Faksevåg (vikar)
Tlf. 971 11 820

Lunner helse- og omsorgssenter

Lisa Hanssen
Avdelingsleder 
Tlf: 959 71 898
lisa.hanssen@lunner.kommune.no

Wessel Hobbelink  
Fysioterapeut
Tlf: 901 94 878
wessel.hobbelink@lunner.kommune.no

Hanne Waldersnes Hovind
Fysioterapeut
Tlf: 477 15 174
hanne.hovind@lunner.kommune.no

Stine Hansen
Fysioterapeut
Tlf: 481 58 254
stine.hansen@lunner.kommune.no

Ergoterapeut
Camilla W. Grina
Tlf. 466 31 409
camilla.grina@lunner.kommune.no

Per Linnerud
Teknisk vaktmester
Tlf. 917 57 022
per.linnerud@lunner.kommune.no

Midlertidig utlån av hjelpemidler

Du kan låne enkle hjelpemidler av kommunen i inntil tre måneder. Utlånet kan forlenges ved behov. Eksempler på enkle hjelpemidler kan være rullestol, dusjtol, toalettforhøyer med mer. Småhjelpemidler, som støttehåndtak, sengeforhøyere (klosser), strømpepåtrekker og gripetang, må du kjøpe selv.

Krykker kjøper du selv på lokalt apotek.

Du kan avtale henting av hjelpemidler på Lunner Helse- og omsorgssenter, Vannebos veg. 151, Harestua
Hjelpemidlene skal tilbake til samme adresse.

Kontaktpersoner:

Per Linnerud
Teknisk vaktmester
Tlf. 917 57 022

Camilla l. W. Grina
Ergoterapeut 
Tlf. 466 31 409