Grua skole ligger i et område med fine skogs- og friluftsområder med turstier og nærhet til skiløyper. På skolens område er det ballbinge, Tufte-park, en hinderløype og to gagaball-baner som fremmer god elevaktivitet. Om vinteren vedlikeholder engasjerte foreldre skøyebanen i skolegården. De aller fleste av elevene bor i gangavstand fra skolen, og har en trygg og sikker skoleveg. 

Ny gymsal med garderober og nye lokaler for SFO sto ferdig høsten 2023.

Grua skole er en PALS-skole. PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Vi er opptatt av skape en trygg og positiv skolekultur som fremmer læring og sosial kompetanse.

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Kjetil Austjord Assisterende rektor,
regneveileder
Tlf. 400 66 513 
kjetil.austjord@lunnerskole.no
Kristin Næss Berge Helsesykepleier kristin.berge@lunner.kommune.no
Siw H. Bergersen Assistent Tlf. 941 58 618
siw.bergersen@lunnerskole.no
Anita Glosli Fagarbeider Tlf. 941 32 063
anita.glosli@lunnerskole.no
Evind Haakenstad Godli Faglærer eivind.godli@lunnerskole.no
Tone Hurum Kontaktlærer 7. trinn
 
Tlf. 941 34 427
tone.hurum@lunnerskole.no
Karen Marie Haakenstad Permisjon Tlf. 941 32 063
karen.haakenstad@lunnerskole.no
Marianne Karlsen Assistent Tlf. 941 34 427/941 57 317
marianne.karlsen@lunnerskole.no
Anita Katnosa SFO-leder Tlf. 911 53 086
anita.katnosa@lunnerskole.no
Gro Kjeilen Kontaktlærer 4. trinn Tlf. 469 58 831
gro.kjeilen@lunnerskole.no
Tove K. Krågsrud Faglærer, leseveileder Tlf. 941 32 063
tove.kragsrud@lunnerskole.no
Anette Larmerud Faglærer Tlf. 941 57 317
anette.larmerud@lunnerskole.no
Lisa Lillemoen Faglærer 1. og 2. trinn Tlf. 941 57 951
lisa.lillemoen@lunnerskole.no
May Liss Magnussen Kontaktlærer 6. trinn Tlf. 941 32 063
may.magnussen@lunnerskole.no

Natalia Miron
Faglærer/støttepedagog natalia.miron@lunnerskole.no
Julie Myhre Kontaktlærer 1. trinn Tlf. 941 57 317
julie.myhre@lunnerskole.no
Hanne Myhre Næsset Kontaktlærer 6. trinn Tlf. 976 34 733
hanne.naesset@lunnerskole.no
Silje A. Oseth Kontaktlærer 3. trinn Tlf. 941 57 951
silje.oseth@lunnerskole.no
Grete Sandvik Rektor Tlf. 984 27 269 
grete.sandvik@lunnerskole.no
Laila Skeie Kontaktlærer 2. trinn Tlf. 938 18 218
laila.skeie@lunnerskole.no
Torill Nygård Snellingen Fagarbeider Tlf. 469 58 831
torill.snellingen@lunnerskole.no
Gro Tallerud Faglærer og spesialundervisning Tlf. 941 58 618
gro.tallerud@lunnerskole.no
Kristin Tvenge Kontaktlærer 7. trinn Tlf. 480 56 868
kristin.tvenge@lunnerskole.no
Karianne Vik Kontaktlærer 5. trinn Tlf. 911 21 973
karianne.vik@lunnerskole.no

 

Skoledagen

Alle klasser starter skoledagen kl. 08:20 alle dager. Når klassene slutter varierer fra klasse til klasse og dag til dag. Se derfor oversikt over sluttidspunkter i tabellen under:

Trinn/Dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.trinn

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-12:50

2.trinn

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

3.trinn

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

4.trinn

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

5.trinn

08:20-14:05

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

6.trinn

08:20-14:05

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

7.trinn

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

SFO

SFO er et tilbud for elever fra 1. til 4. trinn.

Les mer om SFO-tilbudet i Lunner.

Åpningstider SFO:
Mandag–fredag: kl 07.00–08.20
Mandag–fredag: kl 12.50–16.30

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og foreldre ved skolene i Lunner kommune.

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 

 


 

A-plan/Ukeplan


Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.