Elevene ved Harestua skole er bosatt i området fra Stryken til Rundelen. I tillegg har de fleste ungdommene på Grua ungdomsskoletilbudet sitt ved Harestua skole. 

Skolen ligger sentralt plassert på Harestua, og har et unikt uteområde. Vi har en aktivitetspark på skolens område. Her er det fotballbane, friidrettsanlegg ogmuligheter for å spille tennis og basket. Det er også en skøytebane rett i nærheten.

Skiløypene som knytter Nordmarka og Øståsen sammen går over skoleområdet, og på gode vintre, noe vi ofte har, er dette et eldorado. Alle elevene har kroppsøvingstimene sine i Harestua Arena, som ligger i gangavstand fra skolen. Mye av nærmiljøet brukes til uteskole.

Harestua er en PALS-skole, der PALS står for positiv atferd og støttende læringsmiljø. Vi berømmer elevatferd som skaper trygget, respekt og ansvar. Det å legge vekt på det positive gir overskudd og gode relasjoner. Vi som jobber ved skolen skal, ved å være støttende og se det som er bra, skape et læringsmiljø som er godt for alle.

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

NavnStillingKontaktinformasjon
Malaak Al-MashourFagarbeider/assistentmalaak.almashour@lunnerskole.no
Irina AmundsenFaglæreririna.amundsen@lunnerskole.no
Espen AslaksenFaglærerespen.aslaksen@lunnerskole.no
Bjørn BergeFaglærerbjorn.berge@lunnerskole.no
Nina BergeFaglærer
Kontaktlærer 10. trinn
nina.berge@lunnerskole.no
Hege BervenFagarbeider/assistenthege.berven@lunnerskole.no
Lise Anderberg BookFaglærerlise.book@lunnerskole.no
Silje Anderberg BookFaglærersilje.book@lunnerskole.no
Henning BrennaFaglærer
Kontaktlærer 10. trinn
henning.brenna@lunnerskole.no
Sarah ComfortFaglærersarah.comfort@lunnerskole.no
Astrid EngevoldFagarbeider/assistentastrid,engevold@lunnerskole.no
Sigmund EvjeFaglærersigmund.evje@lunnerskole.no
Ranveig FinnerudFagarbeider/assistent ranveig.finnerud@lunnerskole.no
Hilde FrankumFaglærer
Kontaktlærer 10. trinn
hilde.frankum@lunnerskole.no
Martin FægriFaglærer
Kontaktlærer 1. trinn
martin.fegri@lunnerskole.no
Sonja Irene GosslerFagarbeider/assistent
Kontaktlærer 5. trinn
sonja.gossler@lunnerskole.no
Beate Jonassen GruaFaglærer
Kontaktlærer 3. trinn
beate.grua@lunnerskole.no
Victoria GaarderUndervisningsinspektørTlf. 951 09 798
victoria.gaarder@lunnerskole.no
Jorid HansenAssisterende rektorTlf. 475 18 632 
jorid.hansen@lunnerskole.no
Mona HegliFaglærermona.hegli@lunnerskole.no
Jonas HeitmannFagarbeider/assistentjonas.heitmann@lunnerskole.no
Lise Bjertnæs HoltFaglærer
Kontaktlærer 7. trinn
lise.holt@lunnerskole.no
Solveig Solbakken HolterFaglærer
Kontaktlærer 2. trinn
solveig.holter@lunnerskole.no
Hanne HåkonsløkkenFaglærer (permisjon)hanne.hakonslokken@lunnerskole.no
Johanne IversenFaglærer
Kontaktlærer 4. trinn
johanne.iversen@lunnerskole.no
Kenneth JensenSFO-lederTlf. 473 05 050
kenneth.jensen@lunnerskolen.no
Roger JohnsenFaglærer
Kontaktlærer 9. trinn
roger.johnsen@lunnerskole.no
Toril JohnsrudFaglærer
Rådgiver
Tlf. 993 97 586
toril.johnsrud@lunnerskole.no
An-Nie KoFagarbeider/assistentannie.ko@lunnerskole.no
Frode KrügerFaglærer
Kontaktlærer 5. trinn
frode.kruger@lunnerskole.no
Andreas MamenFaglærer
Kontaktlærer 6. trinn
andreas.mamen@lunnerskole.no
Oscar E. MendozaFaglæreroscar.mendoza@lunnerskole.no
Mariann Stokk MidtlieFagarbeider/assistentmariann.midtlie@lunnerskole.no
Synøve MoenAssistentsynove.moen@lunnerskole.no
Inger MoldenFaglæreringer.molden@lunnerskole.no
Jan Ove MælumAssistentjan.melum@lunnerskole.no
Erik NordgårdFaglærererik.nordgard@lunnerskole.no
Linda Marie NordsetFaglærer
Kontaktlærer ungdomsskolen
linda.nordseth@lunnerskole.no
Camilla NæssFaglærer
Kontaktlærer 2. trinn
camilla.naess@lunnerskole.no
Andreas Fløyen OlsenFagarbeider/assistent
 
andreas.olsen@lunnerskole.no
Håvard Tuhus OlsenFaglærerhavard.olsen@lunnerskole.no
Kine Ulla OrheimFaglærer
Kontaktlærer 8. trinn
kine.orheim@lunnerskole.no
Johanne RuudFaglærer
Kontaktlærer 1. trinn
johanne.ruud@lunnerskole.no
Arild SandvikRektorTlf. 415 70 184
arild.sandvik@lunnerskole.no
Liv Marit SangnæsFaglærer
Kontaktlærer 4. trinn
liv.sangnes@lunnerskole.no
Linn Jeanette SollieFagarbeider/assistentlinn.sollie@lunnerskole.no
Ulrikke SundvoldFaglærer
Kontaktlærer 8. trinn
ulrikke.sundvold@lunnerskole.no
Rune Wolden SkattumFaglærer
Kontaktlærer 9. trinn
rune.skattum@lunnerskole.no
Ida Gundal SkjennumFaglærerida.skjennum@lunnerskole.no
Rita Nordgården SkoglundFaglærerrita.skoglund@lunnerskole.no
Mai-Grete SørheimFagarbeider/assistent mai.sorheim@lunnerskole.no
Hege TømmerstigenFaglærer (permisjon)hege.tommerstigen@lunnerskole.no
Randi Lien VestheimFaglærer
Kontaktlærer 6. trinn
randi.vestheim@lunnerskole.no
Ole Gustav VikFagarbeider/assistentole.vik@lunnerskole.no
Glenn VollsæterFaglærer
Kontaktlærer 7. trinn
glenn.vollseter@lunnerskole.no
Berit I. Hilden WalhovdFaglærer
Kontaktlærer 3. trinn
berit.walhovd@lunnerskole.no
Gina WienSakbehandlerTlf. 906 81 711
gina.wien@lunnerskole.no

 

A-plan/Ukeplan

Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.

SFO

SFO er et tilbud for elever fra 1. til 4. trinn.

Les mer om SFO-tilbudet i Lunner

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og foreldre ved skolene i Lunner kommune.

Eksamen 2024

Alle avgangselever i grunnskolen (elever på 10. trinn) blir trukket ut til en skriftlig og en muntlig eller muntlig praktisk eksamen. 

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen er en sentralt gitt eksamen. Dette betyr at den gjennomføres på samme tidspunkt, og med de samme eksamensoppgavene, for alle avgangselever i hele landet. De tre skriftlige eksamensfagene er norsk, matematikk og engelsk. Alle eksamener er digitale. For eksamen i matematikk er det også en del som gjennomføres på papir uten hjelpemidler. 

Elever som trekkes opp til eksamen i norsk og engelsk har en obligatorisk forberedelsesdag som organiseres av den enkelte skolen. I norsk gjennomføres eksamen over to dager, der første dag er eksamen i hovedmål og andre dag er eksamen i sidemål. Elever som har fritak fra vurdering i norsk sidemål gjennomfører bare den første dagen.

Ved skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt unntatt internett og kommunikasjon med andre. Det vil si at elevene har tilgang til tidligere arbeid og digitale læremidler som er innkjøpt av kommunen. I tillegg skal elvene ha tilgang til et utvalg nettbaserte ressurser som skoleeier i samarbeid med skolene velger ut.

Skriftlig eksamen har en tidsramme på fem timer. Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen må sende søknad til rektor i god tid før eksamen. Søknad for særskilt tilrettelegging på eksamen finner du her, eller under skjema nederst på siden.


Muntlig og muntlig praktisk eksamen

Muntlig og muntlig praktisk eksamen er en lokalt gitt eksamen som betyr at ansvar for gjennomføring er delegert til kommunen. 

  • Fag med muntlig eksamensform er norsk, engelsk, samfunnskunnskap, KRLE, fremmedspråk og norsk fordypning.
  • Fag med muntlig praktisk eksamensform er matematikk, naturfag, arbeidslivsfag og matematikk fordypning.

Muntlig eksamen har en tidsramme på 30 minutter, og muntlig praktisk eksamen har en tidsramme på 45 minutter.

48 timer før eksamen får elevene vite hvilket fag de er trukket opp i, og 24 timer før muntlig eksamen får elevene selve oppgaveteksten.

Datoer for muntlig eksamen ved Harestua skole våren 2024:

  • 7. juni: Offentliggjøring av trekkfag muntlig
  • 11. juni: Muntlig eksamen

FAU og SU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 

Skolenes samarbeidsutvalg (SU) består av representanter fra skolens ledelse, elevrådet og politikere. Referat fra SU-møter sendes til foresatte på e-post.