Kort fortalt

Elektronisk byggesøknad og søknadsskjemaer

Nye digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å lever komplette søknader, som igjen gir raskere behandling. Du finner lenke til dette under "skjemaer" nederst på denne nettsiden: "Byggesak - søknadsskjemaer og digitale løsninger".

Her finner du også en oversikt over andre skjemaer som kan være aktuelle i en byggesak.

Må jeg søke, og kan jeg søke selv?

Det er ikke alle byggeprosjekter/endringer du trenger å søke byggetillatelse om. På siden Hva skal du bygge,rive, endre? har vi beskrevet flere ulike prosjekter. Her kan du finne ut om det du skal gjøre er noe du må søke om eller ikke - og om du kan søke selv eller må ha hjelp fra fagfolk. 

Finner du ikke det du leter etter? Da anbefaler vi oversikten på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet: Dette kan du bygge uten å søke.

Du må varsle naboer og gjenboere

Før du sender inn byggesøknad, må du varsle naboer og gjenboere. En nabo er en du deler grense med, og en gjenboer er en du hadde delt grense med hvis det ikke hadde vært for eksempel en vei, bekk eller park mellom eiendommene.

Søknaden må sendes kommunen innen ett år etter at naboene har fått varsel. Hvis du ikke rekker denne fristen, må du varsle naboene på nytt. Om du gjør endringer i søknaden etter du har varslet naboene, må du som regel varsle dem på nytt og vise endringene.

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet finner du en forklaring på hvordan du går fram når du nabovarsler. Her finner du også skjemaene for nabovarsling, både digitale skjemaer og skjemaer du kan printe ut og levere/sende til naboene.

Behandlingstid og betaling

Hvis søknaden er fullstendig og ikke i strid med regler og planer, skal kommunen gi tillatelse innen bestemte frister:

  • Innen 12 uker - hvis ikke søknaden om tillatelse medfører dispensjon fra vilkårene

  • Innen tre uker - hvis søknaden ikke medfører dispensjon fra vilkårene, og det i tillegg ikke er merknader fra naboer/gjenboer og uttalelser fra myndighet ikke er nødvendig

Kommunen kan forlenge fristene hvis saken er særlig komplisert, krever politisk avklaring eller tillatelse/samtykke fra andre myndigheter. Hvis fristen forlenges, skal søker få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikke blir holdt. 

Du får tilsendt faktura på byggesaksgebyret etter at vedtaket er gjort. Oversikt over priser og gebyrer finner du nederst på denne siden.

Velg seriøs arbeidskraft

Hvis du skal bygge selv, må du forsikre deg om at de håndverkerne du engasjerer er seriøse. På Forbrukerrådets nettsider finner du nyttige råd.