Søknad om ferdigattest

For alle byggeprosjekter som er søknadspliktige må det søkes om ferdigattest. Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest tre uker før planlagt ferdigstillelse.

For mindre tiltak trenger du normalt ikke fylle ut alle punktene i skjemaet. 

Rapportere bygg som ikke er søknadspliktige

Selv om det du har gjort ikke har vært søknadspliktig, må du likevel sende melding til kommunen om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen.

Du kan sende e-post, brev eller levere dokumentene direkte på rådhuset.

Vi trenger disse dokumentene for å oppdatere de digitale kartene våre.