Aktivitetstilbudet er i LUPRO-bygget på Roa. Aktivitetene er tilpasset behovet og mestringsnivået ditt. 

Du kan få tilbud om plass fra én til fem dager i uken. 

Hvis du får plass ved aktivitetssenteret, får du også tilbud om transport til og fra. Du velger selv om du har behov for det. Transporten er tilrettelagt for rullestolbrukere, og du blir kjørt fra dør til dør. 

Hvem kan få tilbudet?

  • Personer med utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser.

Hva kan du forvente av oss?

  • Vi overholder taushetsplikten vår, og møter deg med respekt.
  • Vi legger til rette for en meningsfull hverdag.
  • Vi tilpasser aktivitetene slik at du kan delta.

Hva forventer vi av deg?

  • Du gir beskjed hvis du ikke kommer.
  • Du møter andre mennesker som bruker aktivitetstilbudet med respekt, ut fra dine forutsetninger, og viser hensyn til andre.

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for aktivitetssentertilbudet og for transport. Prisene vedtas av kommunestyret hvert år. 

Egenandel for dagsenter i 2023: 105 kroner per dag

Dersom aktivitetstilbudet blir gitt som et avlastende tiltak, er tjenesten gratis.

I tabellen finner du gjeldende egenandel for transport. Egenandelen tar utgangspunkt i inntekten din. G = grunnbeløp. Grunnbeløpet justeres av staten hvert år. Per 1. mai 2023 er grunnbeløpet 118 620 kroner.

InntektPris
Inntekt mellom 0 og 2 G0 kroner
Inntekt mellom 2 og 4 G76 kroner pr. tur
Inntekt over 4 G151 kroner pr. tur