Når må du søke?

Du må søke ved

  • etablering av ny veg
  • flytting eksisterende avkjørsel
  • vesentlig endring av eksisterende avkjørsel, for eksempel med flere bygg

Hvis eiendommen omfattes av en reguleringsplan som beskriver avkjørselen i detalj, trenger du ikke å søke.

Søknad om ny eller endre avkjørsel behandles av byggesak-avdelingen i kommunen.

På nettsidene til Statens vegvesen finner du søknad for avkjørsel. Det er samme søknadsskjema for søknad fra kommunal veg og fylkes- og riksveg.

Retningslinjer for graving i kommunale eiendommer og eiendommer, inkludert retningslinjer for avkjørsler (pdf).