Hvem har ansvar for hva?

  • Riks- og europaveger vedlikeholdes av Statens vegvesen.
  • Fylkesveger med tilhørende fortau vedlikeholdes av Akershus fylkeskommune.
  • Kommunale veger, gang- og sykkelstier vedlikeholdes av kommunen
  • Private veger vedlikeholdes av private

Det er 72 kilometer kommunale veger i Lunner. Mye av det er boligveger i tettstedene, men det er også gamle grendeveger og nedklassifiserte fylkesveger.

Brøyting og strøing

Målet vårt er at det skal være god framkommelighet og trygge vinterveger for alle. Vi gjør det vi kan for å holde vegene ryddet for snø, og for å strø vegene når det er glatt. 

Det er viktig at du som kjører tar hensyn til føreforholdene. Senk farten, og sørg for at du har dekk som sikrer godt veggrep.

Ved store snøfall og vekslende vintervær vil det ta noe tid å sikre vegene selv om vi har alt mannskap ute. Vi setter stor pris på tålmodigheten deres.

Brøytekart

På brøytekartet kan du se hvor det er blitt brøytet de siste timene på kommunale veger. Kartet oppdateres fortløpende.

Ofte stilte spørsmål

Når brøyter kommunen de kommunale vegene?

Vi starter å brøyte når det har kommet mellom fem og 10 centimeter snø. Snømengder under fem centimeter brøytes ikke. 

Brøyterunden tar seks til ti timer. 

Hvorfor får jeg snø i innkjøringen min?

Det er vanskelig å unngå at noe snø fra vegen blir brøytet inn i private innkjørsler. Vi forstår at du som tomteeier kan synes at dette er urimelig. Samtidig må dette vektes opp mot andre forhold. Vegloven sier at vi i kommunen skal sette trafikksikkerhet og framkommelighet først. 

Når du rydder bort snø fra egen tomt/avkjørsel, må ikke snøen måkes ut i vegbanen igjen.

Når blir det strødd?

Brøytevakta vurderer strøing fortløpende. Det blir ikke strødd mens det snør, fordi grusen da vil forsvinne i ny snø som legger seg.

Hvor blir det strødd?

Kommunen har ansvar for strøing på kommunale veger og på gang- og sykkelveger. Fortau og fylkesveger er det fylkeskommunen som har ansvar for.

Når det blir glatt, blir strøing av veger prioritert først. På veger strøs det i midten av vegbanen.