Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin endelige belutning om en sak. 

Det er en demokratisk rett å være med på å utforme offentlig politikk. Høringer er en viktig del av dette. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Kunngjøringer skal fortelle om politikernes beslutning i en sak som har vært på høring. Det kan også være andre saker som skal kunngjøres ifølge lovverket.

Forslag til endring av forskrift om gebyrer

Forslag til endring av forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven er ute på høring. Høringsfrist er mandag 15.april. 

Nærbilde av kalkulator, penn og regneark.

Kunngjøring av ny forskrift

Lunner kommune har vedtatt ny forskrift for tømming av private slamavskillere, tette tanker og andre samleinnretninger for sanitært avløpsvann.

Tegning av en person som holder en bok med en paragraf på forsiden.

Forslag til skolerute for 2024–2025

Forslag til skolerute for Lunner kommune skoleåret 2024–2025 legges ut på høring. Høringsfrist: 11. november

Gutt med skolesekk som går på en veg i fint sommervær

Forslag til ny gebyrforskrift

Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er ute på høring. Høringsfrist er søndag 8. oktober. 

Person som skriver på pc

Detaljregulering for Harestulia

Forslag til detaljregulering for Harestulia er lagt ut på høring. Høringsfrist er mandag 30. oktober.

Arkitekttegning over boligområde Harestulia

Trafikksikkerhetsplan er ute på høring

Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune for perioden 2023–2026 er lagt ut på høring. Høringsfrist er søndag 8. oktober.

Gutt som sykler på rød sykkel langs en landeveg

Forslag om ny gebyrforskrift utarbeides

Lunner kommune utarbeider nå forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering. Du kan si din mening om forslaget innen 28. august. 

Noen som skriver på pc, med notatblokk ved siden av.

Kartlegging av friluftslivsområder

Arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i Lunner kommune legges nå ut på høring. Høringsfrist er 4. september.

Huske ved vann