Møteplan og saksdokumenter

Møteplan 2024 viser oversikt over alle politiske møter. Ved å klikke på en dato, får du informasjon om hvilke saker som skal behandles og du kan lese saksdokumentene. Innkalling publiseres én uke før møtet finner sted. Etter møtet legges møteprotokollen ut på den datoen møtet er blitt holdt.

Nederst på siden i møtekalenderen kan du søke deg tilbake til tidligere politiske møter.

Innkalling og møteprotokoller fra før 11. oktober 2019 finnes  i en egen oversikt.

Møtene er åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte. Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.

Kommunestyremøtene sendes direkte, og legges ut som opptak, på Kommune-TV.