Kontakt ordføreren eller en annen politiker

Har du en god idé om hvordan vi kan utvikle Lunner kommune? Da hører vi gjerne fra deg.
Ordfører Harald Tyrdal har kontor på Lunner rådhus. Du kan henvende deg i servicetorget og be om en samtale med ordføreren, eller du kan ta kontakt med ham på 

Du kan også ta kontakt med andre politikere i Lunner.

Ta kontakt med et råd

Lunner kommune har tre råd. Samarbeid gjerne med ett av disse om du har politiske saker du ønsker å utfordre kommunestyret på.  

Gjør deg kjent med sakene politikerne skal behandle

På nettsidene våre finner du møteplan, saksdokumenter og protokoller  til kommunestyret, formannskapet og til ulike råd, utvalg og styrer. 
Saksdokumenter publiseres her minst en uke før møtene. 

Kom med høringsinnspill

Å komme med en høringsuttalelse betyr ikke at du skal kommentere alt i et dokumentet. Du kan like gjerne komme med innspill til enkeltpunkter som du er opptatt av. Du kan komme med ditt synspunkt eller forslag som enkeltperson, eller du kan gjøre det på vegne av en organisasjon, forening eller annet.

Oversikt over saker som er lagt ut til høring finner du på nettsidene våre.

Høringsuttalelser sendes til post@lunner.kommune.no.

Send inn et innbyggerforslag

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerforslag.

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.
  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Lunner kommune. Hvis adressene mangler kan forslaget avvises.

Stem ved valg!

10. og 11. september 2023 var det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Ved å bruke stemmeretten din, er du med å påvirke politikken i Lunner.

Høsten 2025 er det stortingsvalg. Offisiell valgdato er mandag 8. september. Bruks stemmeretten!