Språkprofilen kort oppsummert:

  • Skriv det viktigste først.
  • Lag informative overskrifter.
  • Bruk mellomtitler for å få fram viktig informasjon.
  • Henvend deg direkte og være imøtekommende.
  • Bruk et aktivt språk
  • Skriv konkret og bruk flere verb.
  • Bruk et språk leserne forstår, og forklar fagbegreper.
  • Unngå byråkratisk og stivt språk.
  • Les hverandres tekster og gi tilbakemeldinger.
  • Skriv korrekt og bruk gode hjelpemidler.

Her finner du språkprofilen (pdf).