Visjonen

Visjonen understreker at vi har et felles ansvar for å skape gode liv for innbyggerne i Lunner. Lunner skal være et trygt sted å leve, og det skal være et sted man ønsker å flytte til.

Lunner kommune

  • har vakker natur og attraktive bomiljøer for barn og voksne
  • er en del av en region med sterk vekst og utvikling, og har nærhet til store bo- og arbeidsmarkeder
  • skal være et sted hvor næringslivet finner trygge og forutsigbare rammevilkår, slik at det blir flere jobbmuligheter lokalt
  • skal gi alle innbyggere like muligheter til gode liv
  • skal være stedet du ønsker å bo

Slagordet vårt er: Gode liv - nær naturen, nær byen!

Visjonen er en del av kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2040.

Verdiene våre

Verdiene danner grunnlaget for organisasjonskulturen i Lunne kommune, og  de skal være en rettesnor i måten vi opptrer på og i de valgene vi tar. 

Pålitelig

  • holde avtaler, følge beslutninger, være etterrettelige og til å stole på, skape tillit, vise respekt, faglig, profesjonell, åpen og engasjert

Vennlig

  • imøtekommende, romslig, åpen, ivaretagende, kollegial, relasjonsskapende, raus, tydelig, rettferdig og lyttende

Modig

  • framtidsrettet, innovativ, direkte, nysgjerrig, handlekraftig, tørre, synlig, utfordre, trygg, vilje, engasjert


Verdiene ble vedtatt av kommunestyret i januar 2023.