Varsling er viktig. Det gir mulighet til å rette opp kritikkverdige forhold, og kan bidra til en positiv utvikling av kommunen.

Hva er varsling?

Varsling er å melde fra om mulige kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes straffbare forhold og andre lovbrudd, brudd på kommunens regler og etiske retningslinjer, og brudd på allment aksepterte normer.

Varsling kan for eksempel dreie seg om

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
 • brudd på regler for anskaffelser
 • upassende gaver eller bonuser
 • mobbing, trakassering eller diskriminering
 • brudd på kommunens etiske regler
 • fare for liv og helse

 

Hvordan varsle?

Du kan enkelt, trygt og anonymt (hvis ønskelig) varsle kommunen:

 • Varsel om kritikkverdige forhold (elektronisk skjema)
 • Hvis du ikke ønsker å bruke det elektroniske skjemaet, kan du sende varselet per post eller e-post, eller du kan levere det på Rådhuset.
  Lunner kommune
  Sandsvegen 1
  2740 Roa
  post@lunner.kommune.no

Alle varslinger blir behandlet av Lunner kommunes varslingsgruppe. 

Anonymitet og fortrolighet

Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon.

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og resultat for alle involverte parter.