• Ønsker du å finne mer ut om din eiendom, bruk Kartverkets Se Eiendom. Her kan du også se grunnboksutskrift eiendommen. Det kan være feil eller mangler i grenseinformasjonen. Mangler grenseinformasjon helt, blir areal beregnet ut fra vilkårlige hjelpelinjer eller vannkanter, hvilket også vil fremgå av arealmerknad.

  Ta kontakt med kommunen eller Kartverket dersom du mener eiendomsgrenser eller areal er feil.
   
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har en karttjeneste som viser oversikt over landbrukseiendommer. 
   
 • Kartverkets norgeskart inneholder en rekke nyttige kartlag: Eiendom, friluftsliv, tilgjengelighet med mer. Her er det også mulig å måle avstand og areal.
   
 • På nettsidene Norge i bilder finner du de nyeste flyfotografiene og historiske ortofoto. Her kan du se endringene i et område ved å sammenligne bilder fra ulike årstall.