Lunner kommune selger digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel, situasjonskart og flere andre nyttige produkter gjennom tre ulike nettbutikker. Løsningene leverer produkter for eiendomsmeglere, bygg og anlegg, arkitekter med flere.

Skal du bestille plandata, er det kun e-torg du skal bruke. 

Her finner du de ulike butikkene:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil eller manglende oppdateringer i kartet. Dette kan gjelde eiendomsgrenser, ledninger, kummer, bygninger med mer. I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må disse opplysningene undersøkes nærmere med fagenheten i kommunen.